Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Szkole Podstawowej w Święciechowie.

Przypomniano wydarzenia związane z podpisaniem dokumentu, zaprezentowano piękne recytacje i piosenki nawiązujące do majowego święta, a starsze uczennice przygotowały układ taneczny z flagami.Występ został powtórzony 3 maja na święciechowskim rynku, gdzie zebrali się mieszkańcy, władze i działacze gminy, aby uczcić państwowe święto.