Uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Lasocicach.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. W obecności rodziców i wychowawcy złożyli uroczyste ślubowanie. Spotkanie dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń. Uroczystość odbyła się w piątek, 8 października.