Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Trwa rekrutacja – od 01.03.2022 do 26.05.2022 r.
Rekrutacja obejmuje dzieci z roczników: 2016, 2017, 2018, 2019 nie objętych wychowaniem przedszkolnym w naszej placówce (kandydatów).

SKŁADANIE WNIOSKÓW DLA KANDYDATÓW O PRZYJĘCIE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE WARUNKÓW I KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM – W TERMINIE:
OD 1 MARCA 2022 DO 18 MARCA 2022 – W GODZ. 8.00 – 16.00

W/w dokumenty prosimy pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA 2022/2023, wypełnione dostarczyć osobiście do sekretariatu.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju osoby składające dokumenty zobowiązane są do zachowania dystansu i zakrycia nosa, i ust.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny do placówki: 653002069 lub maila: przedszkoleswieciechowa@wp.pl

Wnioski, oświadczenia i zarządzenia dostępne na stronie:

http://przedszkole.swieciechowa.pl/4445,zapisy-do-przedszkola-rok-szkolny-20222023—-wnioski.html