Rok 2021 – Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.        

22 stycznia 1921 roku urodził się Krzysztof Kamil Baczyński – wybitny polski poeta i powstaniec warszawski. By uczcić 100. rocznicę urodzin tego twórcy pokolenia Kolumbów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

         Z tej okazji Szkoła Podstawowa ze Święciechowy postanowiła włączyć się do Ogólnopolskiego projektu „Baczyński”, którego pomysłodawczynią jest nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana we Wschowie. Projekt zyskał akceptację Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz został objęty patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego.

         W związku z włączeniem się do projektu zaplanowano szereg działań. Zachęcamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do udziału w proponowanych formach.