Podpisano umowę na zadanie pn. ,,Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych” z firmą OGRÓD MARZEŃ Łukasz Potocki z siedzibą w Kościanie.

Prace wykonane zostaną w Przedszkolu Samorządowym ,,Kraina Radości” w Święciechowie przy wykorzystaniu wód opadowych z dachu przedszkola. Zagospodarowane wody opadowe zużywane zostaną na potrzeby własne przedszkola – nawodnienia terenu zielonego wokół przedszkola. Drzewa, krzewy, trawy umilają dzieciom i opiekunom czas spędzony na zabawie na świeżym powietrzu. Zieleń przy placach zabaw znajdujących się na terenie przedszkola odgrywa również rolę edukacyjną, dlatego istotne jest aby utrzymać ten teren w dobrym stanie, szczególnie w okresie letnim gdzie nasila się ryzyko suszy oraz problemu z brakiem wody.
Koszt inwestycji wynosi brutto 98.398,77 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu
pn. „Deszczówka” w kwocie 80 388,00 zł. Planowany termin zakończenia prac 23 listopad 2022 r.