Udział uczniów w programie „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ. Kształtujemy kompetencje społeczne”.

W programie udział biorą uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach. W ramach godzin wychowawczych zrealizowali już kilka tematów, m.in. Oto ja, oto ty. Moja rodzina, moi bliscy. Radość, smutek, strach – moje uczucia. Widzę, czuję, pomagam. Inaczej nie znaczy gorzej.
Podjęte działania skupiają się nie tylko na realizacji głównego celu programu, jakim jest kształtowanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, ale też na rozwijaniu równie ważnych kompetencji społecznych. Wychowawczyni, uwzględniając potrzeby klasy, położyła nacisk na pracę w grupie, komunikatywność i umiejętność dostosowania się do panujących zasad.