W Bukówcu Górnym na scenie Wiejskiego Domu Kultury odbył się konkurs „Mówimy gwarą”. W jubileuszowej 25 edycji startowało ponad dwudziestu wykonawców.

W tegorocznej edycji usłyszeć można było 14 prezentacji: duetów i monologów. Na scenie zaprezentowali się dzieci i młodzieży z Bukówca Górnego, Krobi oraz Święciechowy. Prezentacje oceniane były przez znawców gwary wielkopolskiej.
Podczas konkursu świetnie zaprezentowali się uczniowie święciechowskiej szkoły. Ich występy zostały doceniona przez jury. Uczniowie wrócili do Święciechowy z następującymi osiągnięciami:
W kategorii Młode Stare Wróble:

Miejsce III
Igor Karpowicz ze Święciechowy

Miejsce IV
Julia Halasa ze Święciechowy
Liliana Musielak ze Święciechowy

Miejsce V
Stanisław Czubała ze Święciechowy
Józef Pietrucha ze Święciechowy

W kategorii Szczawiki:

II Miejsce
Lena Kołodziejczyk ze Święciechowy

III Miejsce
Maja Małecka ze Święciechowy
Gabriela Śląska ze Święciechowy

GRATULUJEMY !!!