W szkole w Święciechowie odbył się Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego Macmillan Primary School Tournament dla klas I-III organizowany przez Iwonę Kuźniak pod patronatem wydawnictwa Macmillan. Była to już druga edycja tego konkursu.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały sąsiednie szkoły – każda mogła zgłosić do 4 uczestników. W Święciechowie było aż 15 chętnych z klas III a i III b, dlatego 7 czerwca odbyły się szkolne eliminacje, w których udział wzięli: Kinga Bartkowiak  kl. 3a, Filip Dybizbański kl. 3a, Jan Janowicz kl. 3a, Aleksandra Kaciczak  kl. 3a , Maria Kaczmarek kl. 3a, Bianka Kistela  kl. 3a, Franciszek Kostrakiewicz  kl. 3a, Stanisław Kurpisz  kl. 3a, Antonina Kuźniak  kl. 3a, Szymon Stupała  kl. 3a, Julia Świder  kl. 3a, Mateusz Tulewicz  kl. 3a, Amelia Budzińska  kl. 3b, Julia Polaszek  kl. 3b, Dawid Woźny kl. 3b.  

Pięcioro uczestników z najwyższą liczbą zdobytych punktów reprezentowało naszą szkołę w tym konkursie. Byli to: Aleksandra Kaciczak – 3a, Stanisław Kurpisz – 3a, Dawid Woźny – 3b, Julia Polaszek – 3b i Kinga Bartkowiak – 3a. 

W rywalizacji brało udział 19 uczniów z pięciu szkół.  Zmagali się oni z trudnymi zadaniami językowymi – musieli rozwiązać test leksykalno-gramatyczny wraz z zadaniami na rozumienie ze słuchu. Mieli na to 45 minut.  

Na podium stanęli: 

I miejsce – Mateusz Małecki SP w Długich Starych 

II miejsce – Paulina Schmidt SP w Krzycku Wielkim 

III miejsce – Aleksandra Kaciczak SP w Święciechowie 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom konkursu.

Po wyczerpujących rozrywkach na uczniów czekał drobny poczęstunek w postaci napoju oraz ciasta ufundowany przez Radę Rodziców.

Serdecznie dziękujemy również pani Agnieszce Tulewicz za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. 

Poszczególne szkoły reprezentowali: 

SP w Lasocicach: Zofia Jezierska kl. 2, Liwia Sołtysiak kl. 2, Wojciech Józefiak kl. 3 
Opiekun – Joanna Przybyła 

SP w Długich Starych: Martyna Małecka kl. 2, Mateusz Małecki kl. 3, Aleksandra Walenciak kl. 3, Adam Klich kl. 3 
Opiekun – Katarzyna Grabarska 

SP w Jezierzycach Kościelnych: Nikodem Przewoźny kl. 3, Mariusz Zadworny kl. 3, Kuba Herkt kl. 3, Michał Łyczyński kl. 3
Opiekun – Dorota Pawlak 

SP w Krzycku Wielkim: Paulina Schmidt kl. 3, Maja Kołodziej kl. 3, Sara Lipowa kl. 3 
Opiekun – Iwona Kuźniak