KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ – Święciechowa 2021

REGULAMIN

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa w Święciechowie.

II. Cele konkursu jest:

 • wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
 • przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych,
 • pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny,
 • propagowanie obchodów świąt narodowych,

  III. Uczestnicy:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Święciechowie

Uczestnikami Konkursu mogą być soliści , soliści z chórkiem, grupy wokalne (max 6 osób, zachęcamy do udziału z rodziną tzn. rodzicami, rodzeństwem, dziadkami)IV. Zasady Konkursu:

 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII w Szkole Podstawowej w Święciechowie
 • uczestnicy przygotowują jeden utwór o charakterze patriotycznym,
 • Prezentacja utworu wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a’cappella.
 • Czas występu nie może przekraczać 5 min.


V. Zgłoszenia uczestników:

 • Zgłoszenia oraz zgodę na uczestnictwo solistów, zespołów należy dosłać wraz z nagranym filmem do końca listopada pod adres: j.grzeszczyk@spswieciechowa.pl
 • druk zgłoszeniowy w załączniku,

  Kryterium oceny stanowić będzie:
 • Dobór repertuaru, interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, innowacje artystyczne, wrażenie artystyczne, muzykalność i warunki głosowe wykonawców, scenografia.

Wymagania dotycząc filmów konkursowych:
Film powinien być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet.

 1. Film musi być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym bez montażu audio-video. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja za pomocą post-produkcji. Nagranie wyłącznie LIVE; (audio może być realizowane z wewnętrznego mikrofonu lub z mixera).
 2. Prezentowana piosenka patriotyczna musi mieć dobrze słyszalny wokal, a także podkład lub akompaniament własny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy solistę, którego film z nagraną prezentacją z powodów technicznych tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.
 1. Film konkursowy należy umieścić w serwisie YouTube; jako „niepubliczny” bądź „publiczny”
 2. Z uwagi na politykę portalu YouTube w Polsce, użytkownik serwisu  musi mieć powyżej16 lat. W sytuacji, gdy uczestnik konkursu ma 16 lat i poniżej do publikacji materiału jest zobowiązany opiekun prawny uczestnika konkursu.
 3. Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje dostępu do materiału konkursowego – opcja „publiczny”- ogólnodostępny – opcja „niepubliczny” – dostępny jedynie dla posiadaczy linku.
 4. Opis filmu umieszczonego na YouTube musi zawierać: imię i nazwisko solisty, kategorie wiekową, tytuł wykonywanego utworu i dopisek „Konkurs Piosenki Patriotycznej 2021” nie będą podlegać ocenie nagrania nie zawierające w opisie powyższych danych.
 5. Umieszczone linki w formularzu zgłoszeniowym muszą być aktywne do zakończenia finału.
 6. Zwycięskie filmy zostaną umieszczone w formie linku na stronie internetowej naszej szkoły.

Uwagi dodatkowe

 • Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Joanna Grzeszczyk
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.