W sobotę, 15 maja, Klub Dziecięcy w Święciechowie dołączył do I Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Certyfikat otrzymali z rąk Pana Roberta Wilczka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
– To jest dla nas wyjątkowe wyróżnienie. – przyznają. –  Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej wspaniałej społeczności, zrzeszającej ludzi o podobnej wrażliwości na dobro dziecka.

Misją stowarzyszenia jest stworzenie wspólnoty zrzeszającej instytucje opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia (Żłobki, Kluby Dziecięce, Opiekunów Dziennych) w całym kraju, której celem jest podnoszenie standardów opieki nad małymi dziećmi. Wsparcie kadry w codziennym funkcjonowaniu, podnoszenie świadomości oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, propagowanie dobrych praktyk, inspirowanie do działań wszechstronnie stymulujących rozwój psychofizyczny dzieci, a także wspieranie osób i instytucji przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi.

Dzięki Stowarzyszeniu kadra Klubu bierze udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu psychologii małego dziecka oraz poszerzającym warsztat pracy.