Z okazji Dnia Ziemi przypadającego na 22 kwietnia, uczniowie klas 8b i 8c ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie przygotowali projekt pt. “Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną”.

W formie plakatów prezentowanych na szkolnych korytarzach, poruszali problemy zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz ich wpływu na bioróżnorodność. Proponowali także, w jaki sposób możemy ograniczyć negatywny wpływ ludzi na środowisko. Dwie uczennice – Julia Łowicka i Aleksandra Chorążak przygotowały z kolei prezentację multimedialną oraz quiz wiedzy dla klas młodszych. 24 kwietnia dziewczęta przeprowadziły zajęcia związane z problemami ochrony środowiska w klasach drugich i trzecich. Młodsze dzieci natomiast wykonały prace plastyczne nawiązujące do obchodzonego święta naszej planety.

KODAK DIGITAL STILL CAMERA
iKODAK DIGITAL STILL CAMERA