Z najlepszymi życzeniami dla nauczycieli i pracowników oświaty.