Interesująca lekcja chemii w Szkole Podstawowej w Lasocicach.

Lekcje chemii w siódmej klasie szkoły podstawowej mają na celu przede wszystkim zainteresowanie uczniów tym przedmiotem oraz wzbudzenie w nich ciekawości poznania nowych zjawisk. Reakcję sody z octem, w wyniku której powstaje dwutlenek węgla, można wykorzystać jako sposób napełnienia balonu. Uczniowie chętnie i kreatywnie podeszli do zadania.