Pożegnano miłośnika śpiewu i muzyki. Antoni Kaczmarek był instruktorem wielu zespołów śpiewaczych, także w Święciechowie.

Antoni Kaczmarek (1932-2021) z  Włoszakowic propagował wspólne śpiewanie wśród mieszkańców wielu wsi pod hasłem “Śpiewaj z nami”. Prowadził sześć zespołów śpiewaczych w gminie Włoszakowice, jeden w Święciechowie oraz parafialny chór dziecięcy w Przemęcie.

Był nauczycielem w Pawłowicach, Górznie i Rydzynie, gdzie dał się poznać jako zaangażowany nauczyciel muzyki (m.in. prowadził chór i zespół akordeonistów). Potem był długoletnim dyrektorem szkół w Dłużynie i Bukówcu Górnym. Starał się wzmocnić kulturę muzyczną wśród dzieci, prowadząc chór oraz Szkolny Zespół Regionalny, który składał się z grupy tanecznej i zespołu śpiewaczego. Był też współorganizatorem Konkursu Kapel Dudziarskich. Dbał o lokalną tradycję i kulturę. Był członkiem m.in. Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach oraz Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Za pracę kulturalną i oświatową otrzymał szereg nagród i odznaczeń, w tym odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia.

Antoni Kaczmarek zmarł w wieku 88 lat. Został pochowany 20 lutego na cmentarzu parafialnym we Włoszakowicach.