Spotkanie zespołu i debata nad przyszłością Stowarzyszenie ZMW.

Członkowie stowarzyszenia ZMW Przybyszewo spotkali się w czwartek, 10 lutego. Określili między innymi swoją misję na najbliższy czas oraz wyznaczyli kierunek rozwoju ZMW. Tego typu spotkania pozwalają odkrywać na nowo wartości wspólnych działań i sens współpracy.

Jednym z priorytetów dla członków ZMW są działania w ramach projektu „Eksplozja Młodzieżowych Inicjatyw” realizowanego z dotacji  Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.