Kościół w Lasocicach

DANE KONTAKTOWE:

ul. Kościelna 44, 64-100 Leszno/Lasocice

tel. (65)5 338 125

www: www.lsolasocice.pl.tl 

Proboszcz: ks. Józef Wilk

Historia parafii w Lasocicach sięga około 1560 roku, kiedy to Rafał Leszczyński przekazał przybyłym na te tereny Braciom Czeskim kościół znajdujący się w Lasocicach. Uważa się, że kościół ten został zbudowany przez arian. Bracia Czescy dysponowali kościołem do 1652 r. lub 1662 r. (różne daty w różnych źródłach), kiedy to utracili budynek kościelny z domem duchownego i z ziemią na rzecz katolików, choć w tamtym czasie nie było ich we wsi lub było ich bardzo mało. Prawdopodobnie dlatego biskup rzymskokatolicki z Poznania zgodził się na odłożenie przejęcia budynku do czasu, gdy ewangelicy zbudują nową świątynię.

Na początku XVII w. parafia miała plebejski charakter – odmienny od tego, jaki miała u swojego zarania. W Lasocicach nie było dworu, czy folwarku. Do parafii należeli poza mieszkańcami Lasocic, mieszkańcy Przybyszewa, choć Przybyszewscy byli luteranami.

Obecny kościół powstał w 1930 roku. Zbudowano go na miejscu starego kościoła, który ze względu na zły stan techniczny został zburzony. Nowy kościół został poświęcony 26 października 1930. Zachowała się pamiątkowa pocztówka z tej uroczystości z fotografią kościoła i napisem “Zur Erinnerung an die Anweihung der Evg.-reform. Kirche zu Lasswitz am 26 October 1930”. W 1937 parafia ewangelicka skupiała 500 wiernych i należała do Superintendentury Poznań II Ewangelickiego Kościoła Unijnego. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta na potrzeby kultu katolickiego i poświęcona w tym celu w 1946 roku.

W 2005 roku zostały zakończone prace remontowe. Zostało odmalowane całe wnętrze kościoła, odnowione ławki, chór, główny obraz oraz całe prezbiterium wraz z Ołtarzem głównym. W dzień odpustu 8.12.2006 odbyła się uroczysta Msza Św. z obrzędem konsekracji kościoła. Mszy Św. przewodniczył obecny  ks. arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki.

W 2007 roku trwały prace remontowe na terenie wokół kościoła. Głównym celem był remont probostwa. Całe probostwo wraz z salką katechetyczną zostało otynkowane i wymieniono dachówkę.
W 2010 i 2011r. ścieżka do probostwa została wyłożona kostką brukową, a teren przed kościołem zazielenił się od zasadzonych drzewek, krzewów i trawy. Jesienią tego została wyłożona kostka brukowa prowadząca do zakrystii, a w następnym roku 2012 kostkę wyłożono wokół kościoła.