Dziś, tj. 27 kwietnia, delegacja ZPiT Marynia skorzystała z zaproszenia Akademii Montessori z Leszna.

Odwiedzili maluszki, które z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o polskich strojach, tańcach i muzyce. Tancerze zaprezentowali dzieciom różnorodne kroki taneczne, bazując na pięciu tańcach narodowych: polonezie, mazurze, kujawiaku, oberku i krakowiaku. Dzieci nauczyły się także przyśpiewki krakowskiej oraz podstawowych kroków poloneza i krakowiaka. Najwięcej radości sprawiło im oglądanie strojów z bliska oraz przymierzanie niektórych elementów: serdaków, wianków, pasów…. Na zakończenie dzieci otrzymały na pamiątkę kolorowanki ludowe wydane przez nasz zespół.