W ramach Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji na terenie gminy Święciechowa młodzi ludzie zrealizowali kilka ciekawych inicjatyw.

Inicjatywy zrealizowane zostały w ramach projektu “Młodzieżowe Wulkany Partycypacji”. Projekt sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Przedstawiamy inicjatywy realizowane na terenie naszej gminy oraz ich pomysłodawców:

„Podchody Taneczne” – Izabela Karpowicz oraz Igor Nowak, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy zorganizowali inicjatywę właśnie w stylu… tanecznym! Razem ze swoimi wolontariuszami oraz partnerem tj. Zespołem Pieśni i Tańca Marynia zorganizowali podchody taneczne. Impreza odbywała się na terenie Święciechowy. Trasa podchodów liczyła ok. 4 km. Uczestnicy mogli poznać takie tance jak: polonez, krakowiak, polka, walc oraz taniec disco. Wykonywali także zadania z nimi związane. To czego uczestnicy zabawy nauczyli się na poszczególnych etapach podchodów mieli okazję zaprezentować na mecie wyścigu. Wydarzenie urozmaicały kolorowe stroje, specjalnie przygotowane mapy oraz medale. Imprezę zakończyły wspólne tańce oraz ognisko.

Link do filmiku z inicjatywy: https://www.youtube.com/watch?v=2Jn0TVmjOao

„Ptasi mural w Przybyszewie” – Aleksandra Musielak i Konstancja Dąbkowska to młode mieszkanki wsi Lasocice, na co dzień zaangażowanie w życie wsi i szkoły. Głowy mają pełne pomysłów! Zwróciły uwagę na zaniedbane miejsca we wsi Przybyszewo i Lasocice, czyli ściany znajdującej się na granicy tych dwóch miejscowości. Dotychczas na ścianie znajdowały się wulgaryzmy. Po dłuższych przemyśleniach i konsultacjach, zainicjowały wspólne malowanie muralu. Kolorowy, z tematyką ptaków uprawiających sport mural zaistniał na budynku stojącym przy wjeździe do Przybyszewa. Mural zaprojektowała i namalowała artystka Dagmara Angier-Sroka. W pomoc podczas malowania zaangażowali się wolontariusze i partnerzy. Dziewczyny zorganizowały także konkurs na Facebooku – „O czym rozmawiają ptaki jadące do Przybyszewa?”. Na zakończenie odbyło się uroczyste odsłonięciu muralu oraz podsumowanie konkursu. Mural stał się namacalnym efektem zrealizowanej inicjatywy.

Link do filmiku z inicjatywy: https://www.youtube.com/watch?v=qHuqKYwJLkI

„Rodzinne Środy w Kuźni marzeń” – Rodzinne Środy w Kuźni marzeń to pomysł Joanny Skorupińskiej i Bianki Frąckowiak. Inicjatywa została zrealizowana w Lasocicach w gminie Święciechowa. Projekt od początku do końca był realizowany pracą rąk wolontariuszy, zaś do udziału w zajęciach zaproszeni zostali rodzice razem ze swoimi dziećmi. Podczas cotygodniowych spotkań odbyły się warsztaty malowania EKOtoreb, warsztaty mydlarskie, zajęcia z malowania na płótnie oraz tworzenia pudełek na wakacyjne skarby. Podczas zajęć uczestnicy byli zapraszani do wspólnej zabawy przy grach planszowych. Dzięki zaplanowanym spotkaniom dzieci mogły w kreatywny sposób spędzić czas ze swoimi rodzicami. Ponadto liderki inicjatywy zorganizowały konkurs plastyczny o temacie przewodnim: “Jak spędzam czas z rodziną?”. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa oraz internauci wybrali dwie, których autorzy otrzymali rodzinne gry planszowe.

Link do filmiku z inicjatywy: https://www.youtube.com/watch?v=Af7VtoDvk4A&t

„Gra terenowa z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lasocicach” – Inicjatorkami wydarzenia jakim była gra terenowa z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lasocicach była Wiktoria Olejniczak oraz Zuzanna Leciejewska. Liderki inicjatywy do współpracy zaprosiły swoich kolegów i koleżanki, którzy jako wolontariusze czynnie zaangażowali się w pomoc podczas gry terenowej. Wydarzenie, które odbyło się w niedzielę 20 września poprzedziło wiele spotkań organizacyjnych. Zabawa była świetna! Drużyny złożone z absolwentów szkoły miały do wykonania kreatywne zadania związane z przedmiotami szkolnymi. Uczestnicy przypomnieć musieli sobie wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak plastyka, geografia, historia czy języki obce. Na zakończenie gry terenowej odbyło się wspólne ognisko ze smażeniem kiełbasek oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i medali.

Link do filmiku z inicjatywy: https://www.youtube.com/watch?v=nqMhdieXk7k

„Historyczny mural w Długiem Starem” – Liderkami inicjatywy zgłoszonej przez młodzież z Długich Starych były Zofia Sztor i Michalina Urbańska. Ich pomysłem było namalowanie muralu. Dziewczyny zaangażowały w swoją inicjatywę lokalną społeczność: Szkołę Podstawową, Radę Rodziców oraz przede wszystkim swoich kolegów i koleżanki. Młodzież przeprowadziła konsultacje społeczne wśród swoich rówieśników i nauczycieli pytając o to co miałoby się znaleźć na muralu. Młodzi społecznicy poprosili również o wsparcie finansowe Radę Rodziców, gdyż ich pomysł okazał się bardziej kosztowny niż sam grant przyznany w projekcie. Dzięki rozmowom i szukaniu wspólnych rozwiązań młodzież zdobyła nowe doświadczenie. Wspólnie podjęto decyzję, że mural będzie dotyczył historii. Ostatecznie przedstawia on ułana na koniu, trzymającego flagę Polski na tle Długich Starych. Namalowano także napis: „Wolność Sztuką Życia” oraz daty o znaczeniu historycznym. Mural zaprojektował i wykonał przy wsparciu młodzieży Pan Robert Markowski. Dzieło znajduje się na ścianie Szkoły Podstawowej, w tak ważnym miejscu to prawdziwa lekcja historii nie tylko dla uczniów szkoły, ale i całej lokalnej społeczności.

Link do filmiku z inicjatywy: https://www.youtube.com/watch?v=vXkTZTh_v08