Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Z rodziną najlepiej” dla uczniów szkół podstawowych.

Wojewoda Wielkopolski wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w III edycji konkursu plastycznego pn. “Z rodziną najlepiej”.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.
Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2022 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać wyłącznie na adres skrzynki e-mail: konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl w terminie do 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/aktualności/wojewódzki-konkurs-plastyczny-pt-z-rodziną-najlepiej

Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: https://www.poznan.uw.gov.pl/wojewodzki-konkurs…