Krzyżówka świąteczna skierowana jest do dzieci z terenu gminy Święciechowa.

Zachęcamy dzieci z terenu gminy Święciechowa do rozwiązania mini krzyżówki świątecznej. Należy wpisać przy odpowiednim numerze hasło przedstawione na ilustracji. Rozwiązaniem krzyżówki jest wyraz powstały z żółtych kratek.
Poprawne odpowiedzi należy wysłać na adres mailowy naszej redakcji tj. gazeta@swieciechowa.pl. W treści wpisujemy rozwiązanie krzyżówki, imię i nazwisko dziecka, miejscowość oraz numer kontaktowy rodzica.
Na Wasze rozwiązania czekamy do niedzieli, 20 grudnia.
Czekają nagrody !!!