Mija kolejny rok pełen wyzwań. Czas końca roku to czas podsumowań, analizy wykonanych zadań i wniosków na przyszły rok.

Przyszedł czas na podsumowanie 2021 roku..
✅ W bibliotece przybyło 987 woluminów
✅ Stan księgozbioru na dzień 28.12.2021r wynosi 22433.
✅ Wypożyczono 10043 woluminów.
✅ Po raz kolejny biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja mająca na celu promocje czytelnictwa skierowana była do dzieci w wieku przedszkolnym.
✅ Wypożyczalnia wyłoniła swoich najaktywniejszych Czytelników. Pierwsza trójka najlepszych:
🥇543 wypożyczonych książek w 2021r.
🥈273 wypożyczonych książek w 2021r.
🥉239 wypożyczonych książek w 2021r.
✅Podsumowano III edycję „Wyzwania Czytelniczego”. W styczniu wyzwanie podjęło 79czytelników. Nagrodzono 10 czytelników, którzy wytrwali i spełnili wszystkie warunki wyzwania.
Upominki wręczono również wiernym Czytelnikom, którym w pewnym momencie „podwinęła się noga” i odpadli z wyzwania.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czytelnictwie!