Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa ogłasza konkurs z okazji Dnia Ziemi!

Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej lub komiksu na podany temat.

1. Wiosna wokół mnie (klasy I-III SP)

2. Z ekologią na Ty! (klasy IV-VI SP)

3. Jak dbać, by nie zaniedbać? (klasy VII-VIII SP)

Skan pracy lub zdjęcie należy przesłać na podany adres mailowy sandra.sztor@swieciechowa.pl do 15 kwietnia. Technika wykonania pracy jest dowolna z małymi zastrzeżeniami uwzględnionymi w Regulaminie konkursu. Wymagany format A4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia w Dzień Ziemi. 
Spośród nadesłanych prac jury wybierze po 5 w każdej kategorii wiekowej, które zakwalifikują się do następnego etapu. W kolejnej części konkursu to publiczność zdecyduje, która praca zasługuje na miano zwycięskiej, poprzez głosowanie na Facebooku! 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Gminę Święciechowa.
Poniżej znajduje się Regulamin, a także karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Zapraszamy!

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA:

file:///C:/Users/ekon/AppData/Local/Temp/Karta-Zg%C5%82oszenia-MRG%C5%9A-Dzie%C5%84-Ziemi(1).pdf

file:///C:/Users/ekon/AppData/Local/Temp/Regulamin%20konkursu%20plastycznego%20z%20okazji%20Dnia%20Ziemi%20PDF%20(1).pdf