Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego projektu nie może być mniejszy niż 40%.
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I miejsce – 7 000 zł,
II miejsce – 5 000 zł,
III miejsce – 3 000 zł.
Ponadto sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszone do VI ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Warto wspomnieć, iż w poprzedniej edycji laureat z Wielkopolski zdobył również główną nagrodę w konkursie ogólnopolskim.
Szczegóły:

https://wow.umww.pl/konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa-ponownie-w-wielkopolsce/?fbclid=IwAR3PpMk6vYgT4zDhz588T-6o_dBqYkbuPgvskjK5LGiufxZn_romjg7vLKs