Przypominamy, że do najbliższego wtorku, 30 marca, czekamy na Wasze prace przestrzenne.

Redakcja Lokalnego Portalu Gminy Święciechowa oraz Samorządowy Ośrodek Kultury zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w konkursie.

Konkurs Wielkanocny dla mieszkańców gminy Święciechowa
Konkurs w formie online

Drogie dzieci, Drodzy rodzice …

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału w Konkursie Wielkanocnym organizowanym przez Redakcje „Lokalnego Portalu Gminy Święciechowa” oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

REGULAMIN:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w formie przestrzennej dowolną techniką przez dziecko:  ZAJĄCZKA lub KURCZACZKA wielkanocnego

Cele konkursu:

– pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
– pobudzenie aktywności twórczej
– rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży
– rozbudzenie kreatywności
– rozwijanie zdolności manualnych
– spędzanie czasu na działaniach twórczych

Warunki konkursu:

– konkurs organizowany jest w formie online!
– konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym oraz szkolnym,
– aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę przestrzenną w dowolnej technice, przedstawiającą  ZAJĄCZKA lub KURCZACZKA wielkanocnego,
– należy zrobić wyraźne zdjęcie dziecka z pracą konkursową i przesłać na adres:
gazeta@swieciechowa.pl do dnia 30 marca 2021 r.,
– rodzic wysyłając zdjęcie pracy konkursowej dziecka powinien w treści maila podać: imię i nazwisko osoby wykonującej pracę, miejscowość (wyłącznie dla mieszkańców gminy), telefon do rodzica ( w celu powiadomienia o wynikach konkursu) oraz wiek dziecka,  
– w konkursie biorą udział dzieci wykonujące prace samodzielnie lub w przypadku młodszych dzieci przy pomocy rodziców (dostosowując poziom trudności do wieku dziecka),
– technika wykonania i wykorzystywane materiały są dowolne,
– ocenie nie będą podlegać gotowe, kupne produkty,
– jedno dziecko może wykonać maksymalnie jedną pracę,
– uczestnik przez udział w konkursie zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora,
– laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody,
– prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolna i szkolna,
– wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu,
– biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez organizatorów konkursu danych uczestników oraz publikacji zdjęć.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac będą podane do wiadomości na stronie internetowej portalu: https://kurierswieciechowski.pl/ .
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  1 kwietni