Zapraszamy KGW do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia. Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów. Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/serdecznie-zapraszamy-udzia%C5%82u-w-og%C3%B3lnopolskim-konkursie-kulinarnym-bitwa-region%C3%B3w?fbclid=IwAR1v2SEmjO-GQL4FjY9E_m1Exc53ZUb87lht9qPoDJ9A-o5ss2OtwVSAHYs