Wszystkim Mieszkańcom Gminy życzymy zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Niech napełnią one Wasze serca nadzieją, wiarą
i miłością od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech będą okazją do wypoczynku,
i wytchnienia od codziennych obowiązków.


Wójt Gminy Marek Lorych
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak

Niech te Święta Wielkanocne
będą pełne nadziei i wiary,
niech wniosą do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość.
Życzymy ciepłych, spokojnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech przyniosą nam nadzieję
na lepsze jutro.


Samorządowy Ośrodek Kultury
Lokalny Portal Gminy Święciechowa