W Zespole Dzielnicowych w Święciechowie nastąpiły zmiany.

Z dniem, 25 października, asystent asp. szt. Jarosław Wawrzyniak z Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie został mianowany na Kierownika Referatu ds. wykroczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie.
Tego samego dnia, tj. 25 października, dwóm policjantom z Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie powierzono pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku.
– st. asp. Andrzejowi Mądrzak powierzono obowiązki asystenta,
– sierż. szt. Michałowi Zblewskiemu powierzono obowiązki starszego dzielnicowego.