Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w sobotę, 23 października.

W najbliższą sobotę, 23 października, odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Święciechowa : Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 06:00 przed posesję, w miejscu, w którym wystawiany jest pojemnik na odpady zmieszane, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym.