W miejscowości Długie Nowe gości wita zajączek ze słomy.

W powstanie Zajączka zaangażowali się: panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka wraz z sołtysem, strażacy z OSP Długie Nowe oraz panowie Andrzej i Aleksander, którzy pomogli ustawić baloty z słomy.