W piątek, 31 marca, wierni uczestniczyli w Drodze Krzyżowej ulicami Święciechowy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miejscowości polegające na rozważaniu Męki Chrystusa w ramach 14 wyznaczonych przez Kościół stacji jest już w Święciechowie tradycją.

W uroczystości uczestniczyli wierni oraz przedstawiciele jednostek, organizacji, stowarzyszeń działających na terenie Święciechowy, którzy nieśli krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami. Uczestnicy nabożeństwa, przechodząc od jednej stacji do drugiej, odtwarzają w symboliczny sposób drogę Jezusa na Golgotę.  Krzyż kolejno przejmowali przedstawiciele: ojców różańcowych, samorządowców, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, matek różańcowych, rolników, dzieci szkolnych, rady parafialnej, zespołów śpiewaczych, dzieci pierwszokomunijnych, nauczycieli, strażaków, Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, Koła Gospodyń Wiejskich oraz ministrantów. Pogoda była dla uczestników niezwykle łaskawa, bowiem deszcz ustał dopiero na parę minut przed uroczystością.