Klub Dziecięcy w Święciechowie weźmie udział w projekcie pod nazwą pn.”STREFA WSPARCIA RODZICA”.

Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
Program powstał w odpowiedzi na wzrost zjawiska wypalenia rodzicielskiego, jak również rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży w ostatnich latach. Głównym założeniem Projektu jest stworzenie przestrzeni WSPARCIA dla rodziców dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia, w której będą oni mogli zyskać rzetelną wiedzę, praktyczne wskazówki oraz budować kompetencje wychowawcze, stanowiące przeciwwagę dla kryzysu więzi między rodzicami a dziećmi. Działania w ramach Strefy Wsparcia rodzice naszych Klubowiczów otrzymają bezpłatnie:

  • dwa webinary w miesiącu
  • dwa tematyczne artykuły,
  • skrzynkę z narzędziami świadomego rodzica w formie artykułu raz w miesiącu z opisem ciekawych, inspirujących strategii rodzicielskich do wdrożenia od zaraz.