Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest corocznie 1 października.

Święto zostało uchwalone 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest m.in. pozbycie się różnych stereotypów dotyczących ludzi starszych, eliminacja dyskryminacji osób starszych, czy pokazanie znaczenia Seniorów w codziennym życiu. Korzystając z tej okazji życzymy wszystkim Seniorom zdrowia i pogody ducha.