Zapraszamy do Święciechowy na spotkanie autorem książek opisujących dzieje naszej gminy.

Eugeniusz Borowiak zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można nabyć jego książki, otrzymać podpis i porozmawiać z autorem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 28 listopada, po każdej mszy świętej w salce katechetycznej przy kościele.