W tym tygodniu w klubie “Senior+” w Święciechowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Krystyną Grys.

Leszczyńska poetka przyjechała do Klubu swoim niezawodnym “maluchem”. Pani Krystyna zaprezentowała Klubowiczkom wiele wspaniałych utworów. Poetka zaczęła najpierw od wierszy poważniejszych, a następnie przeszła do fraszek i limeryków. Panie wysłuchały również wierszy poświęconych Święciechowie. Niektórych wierszy Pani Krystyny słuchano ze łzami w oczach ( okoliczności powstania danych utworów)…były wyjątkowe, wzbudziły w nas ogrom emocji. Dzięki Poetce odżyły wspomnienia. Te chwile, pozostaną z nimi na zawsze, takie jak wiersze Autorki. Seniorzy jeszcze raz dziękują Pani Krystynie Grys za odwiedziny w Klubie “Senior +”w Święciechowie i życzą jej dużo zdrowia i samych słonecznych dni.