Ostatnie dni w Klubie Seniora w Święciechowie były bardzo intensywne.

W poprzednim tygodniu w Klubie Seniora odbyły się zajęcia jogi i rehabilitacji. Wszystko w pięknej, karnawałowej atmosferze. Kolorowy wystrój sali zawdzięczają maluszkom z Klubu Dziecięcego w Święciechowie.
Na warsztatach kulinarnych przygotowywali się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Odbyły się także zajęcia z rękodzieła, podczas których wykonywano prace polegające na malowaniu po numerkach.