Koło Gospodyń Wiejskich “Włościanki” ze Święciechowy zaprasza chętne osoby na jednodniowy wyjazd do Częstochowy.

Wycieczka odbędzie się 25 czerwca (wyjazd zaplanowano o godz.3.00)
Koszt wyjazdu – 70,00 zł./os. ( obejmuje transport i ubezpieczenie)

Zapisy:
– Urszula Błażejczak, ul. Ułańska Święciechowa
– Reluta Jagodzińska ul. Anny Walentynowicz Święciechowa