Wczoraj w KP PSP w Gostyniu odbyło się wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Naczelnik OSP dh Wojciech Konatowski wraz z wójtem Gminy Święciechowa Panem Markiem Lorychem odebrali promesę z rąk Minister pracy i polityki społecznej Pani Marleny Maląg, Posła na Sejm Pana Jana Dziedziczaka oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Dariusza Matczaka.
Na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego🚒 zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł:
Gmina Święciechowa – 600 000 zł., NFOŚiGW / WFOŚiGW – 625 000 zł., Dotacja z KSRG – 25 000 zł.
Starostwo Powiatowe w Lesznie też przekaże środki finansowe na ten cel, lecz kwota nie jest jeszcze znana.