Zapraszamy do udziału w projekcie “OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują!”

Fundacja Instytut Rozwoju Liderów serdecznie zaprasza duety liderskie w wieku 60+ z terenu Powiat Leszczyńskiego oraz Powiatu Grodziskiego do udziału w projekcie “OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują”. W ramach projektu wsparciem objętych będzie łącznie 20 liderów/ek senioralnych (5 duetów w każdym z powiatów). Dla seniorów, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie zaplanowali:
– 3 szkolenia z zakresu partycypacji społecznej. Szkolenia odbywać się będą w Lesznie (dla duetów liderskich z powiatu leszczyńskiego) oraz w Grodzisku Wielkopolskim (dla duetów liderskich z powiatu grodziskiego),
– dwudniowy wyjazd edukacyjny do Wrocławia organizacja inicjatywy społecznej skierowanej dla seniorów dla co najmniej 15 odbiorców w wieku 60+ oraz z zaangażowaniem co najmniej 3 wolontariuszy/ek w wieku 60+ (każdy z duetów liderskich otrzyma 2000 zł na jej realizację),
– 30 godz. wsparcia edukacyjno-specjalistyczne np. z zakresu psychologii, neurologii, prawa, animacji społecznej, dietetyki, ratownictwa medycznego, księgowości, nowych technologii itp. (w zależności od wskazanych potrzeb),
– subregionalna gala liderów senioralnych na zakończenie projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a każdy duet liderski zostanie objęty indywidualnym wsparciem mentora/ki, który towarzyszyć będzie uczestnikom biorącym udział w projekcie. Wszystkie działania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 10 czerwca br. na adres e-mail instytutrozwojuliderow@gmail.com
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO można pobrać tutaj: http://bitly.pl/k2ACw
Szczegóły dostępne są również na stronie www.facebook.com/instytutrozwojuliderow

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023.