Szkoła Podstawowa w Długiem Starem poszukuje kandydatów na stanowisko: Palacz CO.

Umowa zlecenie.
Liczba stanowisk pracy: – 1
Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2021 r.
Data rozpoczęcia pracy: 01 października   2021r.

Warunki pracy:
– równoważny system czasu pracy
– palenie w kotłowni  szkolnej, utrzymanie w ruchu kotłów CO;
– umowa zlecenie  na czas określony (na czas trwania okresu grzewczego).

Główne obowiązki:
– palenie w kotłach centralnego ogrzewania,
– utrzymywanie odpowiedniej temperatury na kotle CO w zależności od temperatur zewnętrznych,
– załadowywanie kotła CO  opałem   z magazynu opału ( opał, który zostanie zakupiony należy   wrzucić do magazynu opału)
– systematycznie oczyszczanie kotłów CO,
– utrzymywanie porządku na terenie kotłowni i jej pobliżu.

Wykształcenie:
– minimum podstawowe.

Wymagania niezbędne:
– ukończony kurs palacza CO;
– odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;
– umiejętność pracy w zespole;
– sprawność działania i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie na podobnym stanowisku;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys – curriculum vitae,
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– klauzula informacyjna.

Dokumenty z dopiskiem nabór na pracownika palacz CO należy przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Długiem Starem  w terminie do dnia 27.09.2021 r.

Oferty składane elektronicznie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać na tel.65 5338 193 w godz. 7.30 – 15.00.                                
Oferty przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.