Zapraszamy serdecznie do udziału w XI Pielgrzymce Rowerowej do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.

Wyjazd o godz. 15.00 z Lasocic i Długiego Starego. Natomiast o godz. 15:30 wyjazd ze Święciechowy.
Uczestników pielgrzymki prosimy zbierać się na parkingach przy kościołach.
Tradycyjnie już wybieramy się rowerami do Górki Duchownej, by modlić się za chorych i cierpiących z naszych rodzin i parafii.