Mikołaj z pomocnikami odwiedził także dzieci w Długich Nowych.