Fundacja Sztuka Leszno ogłosiła pierwsze wnioski zakwalifikowane do realizacji w projekcie Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny Gminy Święciechowa!

“ZIELONY SKWER Z NUTĄ HISTORII” – inicjatywa zgłoszona przez Darię i Michalinę (Długie Stare)
“BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWY TRYB ŻYCIA” – inicjatywa zgłoszona przez Zofię Sz. i Zofię Sch. (Długie Stare)
“INTEGRACJA SĄSIEDZKA” – inicjatywa zgłoszona przez Julię i Jessikę (Lasocice)

W związku z tym, że na okręg Długie Stare/Długie Nowe wpłynęły dwa wnioski, a na okręg Lasocice/Ogrody/Przybyszewo jeden wniosek, nie będziemy przeprowadzać głosowania na wybór wniosków dla tych miejscowości. Kolejne wybory dotyczyć będą wniosków zgłoszonych przez miejscowości takie jak: Piotrowice, Gołanice, Trzebiny, Niechłód i Święciechowa.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego