Uproszczona księgowość w organizacjach pozarządowych – doradztwo w Święciechowie.

Twoja organizacja potrzebuje konsultacji z księgową? Zastanawiasz się, jak sporządzić sprawozdanie finansowe lub rozliczyć działalność odpłatną? Masz mnóstwo indywidualnych pytań, ale nie masz komu ich zadać? Zapraszamy na spotkanie do Święciechowy!
Poprowadzi je księgowa Anna Juszczak ze Stowarzyszenia Centrum PISOP. Spotkanie przyjmie formę doradztwa w małych grupach (do 4 osób) po to, aby każda z organizacji mogła zadać własne pytania. Prowadząca jest otwarta na propozycje poruszanych tematów. Mogą one dotyczyć np. rozliczania działalności odpłatnej, nieodpłatnej, planu kont, rozliczeń z pracownikami, zleceniobiorcami, czy sprawozdań finansowych. Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnej rozmowy.
Konsultacje odbędą się 14.03.2023 r., w godzinach 16-18.00 (I grupa), 18-20.00 (II grupa) w sali sesyjnej – Rynek 14a w Święciechowie.
Spotkanie jest całkowicie bezpłatne. Zapraszamy na nie wszystkie działające w okolicy organizacje pozarządowe – koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, kluby sportowe, stowarzyszenia, czy fundacje.
Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej oficjalnej stronie internetowej ( link poniżej ) i odesłać go na adres mailowy oc@swieciechowa.pl do 10 marca.
Przy przesyłaniu zgłoszenia prosimy o podanie przykładowych zagadnień, które Państwa interesują.
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu LOWES. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/uproszczona-ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87-w-organizacjach-pozarz%C4%85dowych?fbclid=IwAR3bV1GPU4Lt5mCPMm844zEdN1DHlpZMOGjH3Hq8pl_PNwl-uZH0cd0gwkA