Od nowego roku zmiany w segregacji odpadów!

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego POPIÓŁ podobnie jak papier, plastik i szkło stanowić będzie osobną kategorię śmieci.  Mieszkańcy nieruchomości popiół z palenisk domowych powinni gromadzić w pojemnikach szarych, które otrzymają od firm odbierających odpady. 

Druga zmiana dotyczy SZKŁA, które od nowego roku, mieszkańcy gromadzić będą w zielonych workach/pojemnikach bez konieczności rozdzielania go na bezbarwne i kolorowe. Uwaga – białe worki będą wykorzystywane do wyczerpania zapasów.

Powyższe zmiany wchodzą w życie na mocy przyjętego przez Zgromadzenie KZGRL regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

INFORMUJEMY, ŻE MIESZKAŃCY GMINY ŚWIĘCIECHOWA MOGĄ ODBIERAĆ SZARE POJEMNIKI NA POPIÓŁ U SOŁTYSÓW – POJEMNIKI SĄ BEZPŁATNE.

Więcej szczegółowych informacji na stronie:

https://kzgrl.pl/Od-nowego-roku-zmiany-w-segregacji-odpadow_.html