Informacja dotycząca możliwości preferencyjnego zakupu węgla na terenie Gminy Święciechowa.

Gmina Święciechowa informuje, że w dniu 20 października br. pismem do Wojewody Wielkopolskiego wyraziła gotowość do odbioru węgla, który nasi mieszkańcy będą mogli nabyć po preferencyjnych warunkach.
W dniu 25 października gmina złożyła zapotrzebowanie na węgiel zgodnie ze złożonymi przez naszych mieszkańców deklaracjami do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Zgodnie z obecnie procedowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy będą mogły oficjalnie przystąpić do programu w terminie 3 dni od wejścia w życie tej ustawy.
O szczegółach dotyczących możliwości nabycia węgla, w tym składania wniosków będziemy Państwa na bieżąco informować.