W czwartek, 30 września, o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie odbędzie się  XXXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     zmieniająca uchwałę nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
4)     zmieniająca uchwałę nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
5)     w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, po pozbawieniu jej dotychczasowego statutu drogi powiatowej nr 4760P w Święciechowie, na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej i określenia jej przebiegu,
6)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
7)     w sprawie rozpatrzenia wniosku.

4.    Wolne głosy i wnioski.
5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie.   

Transmisja
http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2021/09/xxxv-sesja-rady-gminy