We wtorek, 11 października, o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:1. Otwarcie.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022-2032,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

4. Wolne głosy i wnioski.
5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.