Wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa oraz na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Święciechowie.

14 lipca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa. Swojego radego wybierać będą mieszkańcy Ogrodów oraz części Lasocic z ulicy: Sportowej, Kościelnej, Święciechowskiej, Szkolnej, Tylnej, Mleczarskiej, Wschodniej, Ogrodowej, Nektarowe i Miodowej. Wybory będą trwać od godz 7.00 do godz. 21.00, a lokal wyborczy będzie przygotowany z Szkole Podstawowej w Lasocicach.

Mieszkańcy Święciechowy będą wybierać nowego Sołtysa oraz całą Radę Sołecką. Wybory odbędą się 5 sierpnia w Sali Wiejskiej w Święciechowie w godz. 17.00 – 19.00. Wszyscy chętni, którzy chcą startować w wyborach na Sołtysa lub chcą być członkiem Rady Sołeckiej mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Święciechowie do 2 lipca.