Złóż wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Mieszkańcy, którzy zaoferowali zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy mogą liczyć na rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 4.

Świadczenie pieniężne wynosi 40 zł za osobę dziennie, ubiegać się może każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie oraz wyżywienie uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, czyli po 24 lutego br. Świadczenie to obejmuje również rekompensatę kosztów w przypadku zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka i przybyli do Polski z najbliższą rodziną również z powodu działań wojennych.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku i załączonej do niego karty osoby przyjętej do zakwaterowania, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane “z dołu”. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul.Ułańska 4.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 oraz do pobrania poniżej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 4 ( parter ).

Wniosek dostępny na stronie Urzędu Gminy:
http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2022/03/z%C5%82%C3%B3%C5%BC-wniosek-o-%C5%9Bwiadczenie-pieni%C4%99%C5%BCne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wy%C5%BCywienia-obywatelom-ukrainy