Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Święciechowa.